LIVE VIRTUAL MEETING KADA ALAS 7 NG GABI SIMULA HULYO 16

KAMUSTA KAIBIGAN!

Marahil hindi na kailangang sabihin—ang mundo ay nakakaranas ng pambihirang paghihirap. ISANG PANLAHATANG PANDEMIA. KRISIS SA EKONOMIYA. BANTA NG GYERA. Para bang malapit nang magbago ang lahat—at, ngayon, marahil ikaw ay nagiisip “ANO ANG SUSUNOD NA MANGYAYARI?”

Personal kitang iniimbitahan na maging bahagi nitong LIBRENG OKASYON SIMULA HULYO 16 hatid sa inyo Amazing Facts Philippines. Ako ay naniniwala na matutuklasan mo na ang Biblia may mahalagang masasabi patungkol sa nakakagulantang na panahon natin ngayon. Samahan mo kami… at huwag mong kalimotan na sabihan ang iyong mga kaibigan!

—Kevin Pingol

KAMUSTA KAIBIGAN!

Marahil hindi na kailangang sabihin—ang mundo ay nakakaranas ng pambihirang paghihirap. ISANG PANLAHATANG PANDEMIA. KRISIS SA EKONOMIYA. BANTA NG GYERA. Para bang malapit nang magbago ang lahat—at, ngayon, marahil ikaw ay nagiisip “ANO ANG SUSUNOD NA MANGYAYARI?”

Personal kitang iniimbitahan na maging bahagi nitong LIBRENG OKASYON SIMULA HULYO 16 hatid sa inyo Amazing Facts Philippines. Ako ay naniniwala na matutuklasan mo na ang Biblia may mahalagang masasabi patungkol sa nakakagulantang na panahon natin ngayon. Samahan mo kami… at huwag mong kalimotan na sabihan ang iyong mga kaibigan!

—Kevin Pingol

May sinasabi ba ang Biblia patungkol sa mga kagulohan ngayon?

MGA KATUWANG
GABI-GABING PAKSA
MATATANGGAP MO GABI-GABI

LEKTURANG PANGKALUSOGAN

Mamuhay na malusog, masaya, at mahaba ang buhay

TANONG AT SAGOT

Magtanong ka at ito ay sasagotin gamit ang Biblia

LIBRENG MGA HANDOUTS

Mga gabay sa pag-aaral na hitik sa mga nakakamanghang katotohanan

KOLEKTAHIN ANG KAMANGHAMANGHANG MGA EBOOK

May mga espesyal na paksa na may ipinamimigay na ekslusibong mga ebook para sa'yo

REGISTER NA
Nais namin malaman kung paano mo natuklasan ang website na ito. Tulongan mo kami sa pamamagitan ng isang maikli na survey.